NZA tarieven

 

[Tarievenlijst 2018]

 

Vergoedingen zorgverzekeraars:

Mitralis declareert de onderzoeken via de AGB-code 22220203 van Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum.
Deze stichting heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract waarbij alle onderzoeken vergoed worden boven uw eigen risico.

Indien u navraag wilt doen bij uw verzekeraar dient u deze AGB-code met bijbehorende naam Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum te vermelden.