Echografie

U heeft een doorverwijzing van uw specialist of huisarts?
Bel nu 045 8200 100 voor een afspraak of informatie!


Bij een echografisch onderzoek worden onschadelijke hoogfrequente geluidsgolven door het lichaam van de patiënt gezonden. Het lichaam weerkaatst een deel van het uitgezonden geluid en hiervan wordt een beeld berekend. Op deze manier kunnen veel organen maar ook het bewegingsapparaat in beeld worden gebracht. Het geoefende oog van de radioloog beoordeelt de beelden van het onderzochte deel van het lichaam. 


Het onderzoek

Het echografisch onderzoek wordt uitgevoerd met de modernste echo-apparatuur. Tijdens het onderzoek krijgt u koude gel op de huid. De laborant of radioloog geeft u aanwijzingen over wat u moet doen tijdens het onderzoek. De beelden van het onderzoek worden opgeslagen en doorgestuurd naar de radioloog ter beoordeling. 


Doel van het onderzoek
De radioloog beoordeelt de beelden met het doel een goede indruk te krijgen van hoe de afgebeelde organen en structuren eruit zien en om mogelijk aanwezige afwijkingen op te sporen.


Voorbereiding Echo bovenbuik, Echo aorta:

U wordt gevraagd om op de dag van het onderzoek de volgende richtlijnen in acht te nemen. Het is belangrijk de dag voor het onderzoek geen alcohol en/of koolzuurhoudende dranken te gebruiken en geen bonen, koolsoorten of uien te eten.

Indien het onderzoek VOOR 13.00 uur plaatsvindt, dient u de avond van te voren vanaf 24:00 uur nuchter te blijven; dat wil zeggen niet meer eten, drinken en roken.
Bij het innemen van uw medicatie mag u een slokje water nemen.

Indien het onderzoek NA 13.00 uur plaatsvindt, mag u op de dag van het onderzoek VOOR 8.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken, bestaande uit een kop thee zonder melk en/of suiker en een droge beschuit. Daarna mag u niet meer eten, drinken en niet meer roken.


Voorbereiding Echo Nieren/ Onderbuik:
U wordt gevraagd om op de dag van het onderzoek de volgende richtlijnen in acht te nemen. Het is belangrijk dat u voor dit onderzoek een VOLLE blaas heeft:

• 2 uur VÓÓR het onderzoek mag u de laatste keer naar het toilet gaan
   om de blaas te legen.
• Vervolgens drinkt u 4 glazen water of niet koolzuurhoudend vocht
   (totaal 800-1000 ml). Dit dient u 1 uur voor het onderzoek gedronken te hebben zodat de blaas vol is tijdens het onderzoek.


Uitslag
Binnen 24 uur na het onderzoek bekijkt de radioloog de beelden en maakt er een verslag van. Dit verslag wordt doorgestuurd naar de aanvrager (in veel gevallen uw huisarts) met wie u zelf een afspraak maakt om de uitslag te bespreken.

Als u diabetes heeft, vermeldt u dit dan alstublieft wanneer het onderzoek wordt gepland!